Hedensted Kommune klar til storskraldsindsamling i uge 11 for et renere lokalsamfund

Foto: Hedensted Kommune.
dato

Hedensted Kommune annoncerer storskraldsindsamling i uge 11 til gavn for byens og oplandets borgere.

Hedensted Kommune benytter lejligheden til at rydde op i store og små hjørner af kommunen med deres kommende storskraldsindsamling i uge 11. Borgere opfordres til at tage aktiv del i dette initiativ for at sikre en renere og mere tiltalende kommune.

For at få del i indsamlingen skal interesserede borgere sikre sig, at de får bestilt afhentning senest onsdag den 6. marts. Dette giver kommunens ansatte tid til at planlægge ruterne effektivt og sikre, at alle tilmeldte får besøg.

Affald, der er bestemt til afhentning, skal stå klar ved vejkanten fra kl. 7.30 på den planlagte afhentningsdag. Borgere påminnes om, at ved dårligt vejr skal affaldet være dækket til, for at undgå at materialer bliver spredt i naturen eller skaber unødvendig besvær.

For indbyggere i byområder er reglen, at affaldet skal placeres ved skel tæt på adgangsvejen, for at sikre effektiv afhentning. Derimod skal borgere i landområderne være opmærksomme på at placere affaldet sådan, at indsamlingsbilen let kan manøvrere til og fra stedet inklusive at have mulighed for at vende.

Hedensted Kommune håber på stor deltagelse fra områdets borgere og fremhæver vigtigheden af fællesskabet i bestræbelserne på at holde lokalområdet rent og indbydende. Den kommende storskraldsindsamling ses som en mulighed for at rydde op på en miljøvenlig og ressourceeffektiv måde.

https://www.hedensted.dk/aktuelt/2024/feb/indsamling-af-storskrald

Kilde: Hedensted Kommune