Hjarnø Havbrug er erklæret konkurs, men af hvem?

Årsregnskabet for Hjarnø Havbrug for 2022-23 viser et underskud på 1.353.421 kr. og en negativ egenkapital på 15.231.798 kr. Når egenkapitalen er i minus, skyldes det bl.a., at der allerede i 2018-2019 ekstraordinært blev udloddet 25 mio. kr. til holdingselskabet bag Hjarnø Havbrug, antagelig havbrugets ejer, Anders Østergaard Pedersen. (Foto: Holger Øster Mortensen)
dato

Det omstridte Hjarnø Havbrug ved Horsens Fjord, der blev idømt en bøde på 20 mio. kr. ved Horsens Byret i december sidste år, er erklæret konkurs. Begæringen om konkursen blev indgivet til Skifteretten i Horsens den 26. april, men er først offentliggjort nu.

Hvem, der har indgivet konkursbegæringen mod Hjarnø Havbrug, er foreløbig en hemmelighed. Hverken Skifteretten i Horsens eller den udpegede kurator vil oplyse det til www.gylle.dk. Meget tyder dog på, at det er en offentlig instans, der har indgivet konkursbegæringen mod Hjarnø Havbrug i april i år, da Kammeradvokaten – statens advokat - er udpeget som kurator. Det foregår ved partner og advokat Boris K. Frederiksen, København.

Langvarigt sagsforløb
Sagen har kørt siden 2017, hvor Danmarks Sportsfiskerforbund afslørede flere miljølovbrud hos Hjarnø Havbrug i Horsens Fjord, og i 2018 indgav forbundet politianmeldelse med havbruget. Anders Østergaard Pedersen, der er ejer og direktør for Hjarnø Havbrug A/S ved Horsens Fjord, blev anklaget for uretmæssigt at have tjent 191 mio. kroner ved at snyde med indberetninger til diverse myndigheder om fiskeopdræt og miljøforhold i perioden fra 2013 til 2018.

Anklagemyndigheden krævede derfor beløbet konfiskeret, og ejeren idømt bøde og fængselsstraf. Retten i Horsens afgjorde, at der var sket en ulovlig overproduktion af fisk på Hjarnø Havbrug og virksomheden er blevet idømt en bøde på 20 mio. kr. Desuden bliver der konfiskeret 125 mio. kr. som retten vurderer, at virksomheden har tjent på den ulovlige produktion.

Kan ikke betale bøde og konfiskation
Konkursbegæringen betyder, at Hjarnø Havbrug ikke har kunnet betale den bøde på 20 mio. kr., som Horsens Ret den 7. december 2023 dømte selskabet til at betale. Heller ikke konfiskationen af 125 mio. kr. i ulovlig fortjeneste har selskabet kunnet betale. Derfor er Hjarnø Havbrug erklæret konkurs.

Ikke mange penge til statskassen
Det bringer dog nok ikke mange penge i statskassen. Årsregnskabet for Hjarnø Havbrug for 2022-23 viser et underskud på 1.353.421 kr. og en negativ egenkapital på 15.231.798 kr. Regnskabet for 2023-24 afsluttes 31. maj og ser nok ikke bedre ud.

Udloddede ekstraordinært 25 mio. kr.
Når egenkapitalen nu er i minus, skyldes det bl.a., at der allerede i 2018-2019 ekstraordinært blev udloddet 25 mio. kr. til holdingselskabet bag Hjarnø Havbrug, antagelig havbrugets ejer, Anders Østergaard Pedersen. Det var næsten samtidig med,, at der blev rejst sigtelse i den senere straffesag mod Hjarnø Havbrug og Anders Østergaard Pedersen. På et år blev egenkapitalen reduceret med i alt omkring 31 mio. kr. fra 32,1 mio. kr. til 1,1 mio. kr. fra 2018 til 2019. Det er et af mange forhold, som kurator i konkursboet nu skal se nærmere på.

Dyr sag for staten
Den næsten fire år lange retssag mod Hjarnø Havbrug og dets ejer bliver efter alt at dømme en dyr affære for staten. For det første betyder konkursen, at staten sandsynligvis går glip af de i alt 146 mio. kr. i konfiskation og bøde. For det andet må sagsomkostningerne ved straffesagen have været enorme. For det tredje kommer honoraret til kuratoren, dvs. kammeradvokaten, oveni i konkursboet.

Kilde: Gylle.dk
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.