Indbyggerne i Sydøstjylland føler sig grundlæggende trygge og har stor tillid til politiet

Foto: Sydøstjyllands Politi.
Profilbillede
dato

En ny rapport peger på, at indbyggerne i Sydøstjyllands politikreds i høj grad tror på, at politiet står klar til at hjælpe dem, hvis de får brug for det.

Langt de fleste indbyggere i Sydøstjylland føler sig grundlæggende trygge i deres nabolag, og de har samtidig stor tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de får brug for det.

Det viser rapporten Tryghedsundersøgelse 2022, som Justitsministeriet netop har offentliggjort.

Blandt borgerne i Sydøstjyllands politikreds svarer 88,6 procent, at de har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det. Det er lidt højere end gennemsnittet på landsplan, hvor andelen er 86,7 procent.

”Undersøgelsen tegner et klart billede af, at langt de fleste indbyggere stoler på, at politiet nok skal være der for dem, når det er nødvendigt. Sådan skal det også være, men det er vi selvfølgelig stolte af,” siger politidirektør Jørgen Abrahamsen fra Sydøstjyllands Politi.

Mindre forskelle fra kommune til kommune
Undersøgelsen, der er besvaret af 25.796 personer landet over, har også til formål at klarlægge, hvordan tryghedsfølelsen er hos indbyggerne i Danmark. Blandt de, der bor i Sydøstjyllands politikreds svarer 88,6 procent, at de grundlæggende føler sig trygge i deres nærområde.

”Vi er meget glade for, at rigtig mange borgere fortsat har en stor grad af tryghed i deres nabolag. Det er en af politiets vigtigste opgaver at bidrage til tryghed, og det arbejder vi for hver eneste dag året rundt. Derfor er det meget tilfredsstillende at se borgernes svar i undersøgelsen, og vi mener også, at folk har grund til at føle sig trygge ved at bo og være i Sydøstjylland,” siger Jørgen Abrahamsen.

Politidirektøren understreger, at der fra Sydøstjyllands Politi side også fremadrettet vil være fokus på, at borgerne føler sig trygge, og at de har en forventning om, at politiet vil hjælpe dem, hvis det bliver nødvendigt.

Borgernes grundlæggende tryghed varierer en smule fra kommune til kommune – også i Sydøstjyllands politikreds. Den mest udbredte følelse af tryghed finder man ifølge undersøgelsen blandt indbyggerne i Skanderborg Kommune.

Her svaret 94 procent, at de føler sig trygge. Omvendt er Horsens Kommune den kommune i politikredsen, hvor procentdelen blandt de medvirkende i undersøgelsen er lavest. Her føler 86,1 procent sig grundlæggende trygge.

Jørgen Abrahamsen hæfter sig også ved, at den grundlæggende tryghedsfølelse er steget i Fredericia Kommune. Sidste år var det den kommune i Sydøstjylland, hvor færrest borgere grundlæggende følte sig trygge, men det er ikke tilfældet længere.

Du kan læse hele Tryghedsundersøgelse 2022 her.

Fakta om Tryghedsundersøgelse 2022
Justitsministeriet har igen gennemført en spørgeskemaundersøgelse om tryghed og tillid til politiet blandt borgerne i Danmark. Undersøgelsen er en videreførelse af Politiets Tryghedsundersøgelse, som Rigspolitiet gennemførte syv gange i perioden fra 2013 til 2019, og som Justitsministeriet har gennemført siden 2021.

Spørgeskemaundersøgelsen er besvaret af i alt 25.796 personer. I Sydøstjyllands politikreds har 2.436 indbyggere deltaget i undersøgelsen.

Kilde: Sydøstjyllands Politi
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.