RøgalarmPatruljen tjekker røgalarmer i Hedensted Kommune lørdag den 18. november

Foto: BrandBevægelsen. RøgalarmPatruljen tjekker og opsætter røgalarmer
dato

Færre skal miste livet eller komme alvorligt til skade i brandulykker i private hjem. Derfor sender BrandBevægelsen og TrygFonden i samarbejde med Sydøstjyllands Brandvæsen nu RøgalarmPatruljen på gaden i udvalgte boligområder i Hedensted Kommune for at tjekke, at borgerne har en virksom røgalarm i deres hjem.

Lørdag den 18. november besøger RøgalarmPatruljen udvalgte boligområder i Hedensted Kommune for at tjekke, at beboerne har røgalarmer i deres hjem, og ikke mindst at røgalarmerne virker. Har beboerne ingen røgalarm, får de tilbudt at få opsat en ny røgalarm gratis, og trænger en eksisterende røgalarm blot til nye batterier, kan patruljen også klare det. Indsatsen skal sætte fokus på vigtigheden af at have en virksom røgalarm i hjemmet – for røgalarmer redder liv.

- Ældre mennesker er særligt udsatte, når det gælder brand i hjemmet, bl.a. fordi de ofte har svært ved selv at opsætte røgalarmer og ikke mindst vedligeholde dem. Derfor sender vi RøgalarmPatruljen på gaden i boligområder med mange ældre, så beboerne kan få tjekket eksisterende røgalarmer og opsat nye de steder, hvor der mangler, siger Ole Nedahl, konsulent i BrandBevægelsen, og fortsætter:

- RøgalarmPatruljen består af unge hjælpere fra De Grønne Pigespejdere i Horsens og brandfolk fra Sydøstjyllands Brandvæsen, og vi håber, at de vil blive taget godt imod alle steder, de banker på døren i løbet af lørdagen. Vi håber også, at indsatsen vil få mange andre til at tjekke, at de har virksomme røgalarmer i deres hjem – og at familiens ældre har røgalarmer, der virker. En røgalarm holder vagt døgnet rundt og reagerer allerede i opstartsfasen af en brand, så man kan nå at redde både sig selv og andre, siger Ole Nedahl.

Gennem de seneste ti år er i gennemsnit 61 personer hvert år omkommet ved brand. Dertil kommer tusindvis af brande, hvor personlige ejendele og uerstattelige minder er gået tabt.

BrandBevægelsen og TrygFonden har siden 2007 samarbejdet med en lang række kommuner og beredskaber om at sætte fokus på brandsikkerhed og har gennem årene sat mere end 14.000 røgalarmer op hos udsatte borgere. Ca. 75 pct. af danske hjem har en eller flere røgalarmer opsat, men det er ikke dem alle, der virker.  

RøgalarmPatruljen er klædt på til brandbekæmpelse
Før RøgalarmPatruljen går i aktion, undervises De Grønne Pigespejdere i brandsikkerhed og røgalarmer af en instruktør fra Sydøstjyllands Brandvæsen. Her bliver de klædt godt på, hvad angår bl.a. test og opsætning af røgalarmer, så de har færdighederne i orden, når de skal ud for at styrke brandsikkerheden i lokalområdet – også på sigt.

- Undervisningen skal både forberede spejderne til besøgene med RøgalarmPatruljen og give de unge en viden om brandsikkerhed, som de kan tage med sig videre i livet. I TrygFonden har vi særligt fokus på røgalarmer i vores arbejde for, at færre skal miste livet eller komme alvorligt til skade i brandulykker i private hjem. For en røgalarm kan redde liv, og med RøgalarmPatruljen ønsker vi at udstyre flere boliger med røgalarmer og samtidig oplyse om vigtigheden af jævnligt at tjekke sine røgalarmer, hvis de skal gøre en forskel, siger René Højer, projektchef i TrygFonden, og slutter:

- Vi håber, at indsatsen med RøgalarmPatruljen vil skabe opmærksomhed og ikke mindst styrke brandsikkerheden i danske hjem, så vi kan reducere antallet af alvorlige brande.

RøgalarmPatruljen i Hedensted:
Lørdag den 18. november kl. 09-17 vil RøgalarmPatruljen tage rundt i Hedensted Kommune for at tjekke røgalarmer. Patruljen kommer på besøg i udvalgte boligområder, som vil blive orienteret på forhånd.

Vidste du, at

· Der er i gennemsnit omkommet 61 personer ved brand hvert år gennem de seneste 10 år i Danmark

· I 2022 omkom 57 personer i en brand mod 52 personer året før

· Størstedelen af de omkomne i dødsbrande er over 50 år

· Omkomne i brand er oftere mænd end kvinder

· Det er oftest folk, som bor alene, samt personer med behov for pleje, der omkommer i brand

· Uforsigtighed ved rygning er den hyppigste årsag til dødsbrande

· I mindst halvdelen af de boliger, hvor der opstår en dødsbrand, er der ikke installeret en røgalarm, og kun ved 14 pct. af dødsbrandene er der registreret en fungerende røgalarm i boligen

Kilde: Beredskabsstyrelsen og TrygFonden

Fakta om røgalarmer

· Omkring 250.000 danskere har i løbet af de seneste fem år haft brand i hjemmet

· Cirka 650.000 danske hjem mangler en røgalarm

· En røgalarm kan redde liv

· En røgalarm er vågen døgnet rundt og reagerer på røgudvikling – den vil derfor opdage en brand allerede i opstartsfasen, så du kan nå at slukke den eller få dig selv og andre ud af boligen

· Tjek dine røgalarmer jævnligt, mindst én gang om året. Test også, når du har været væk i længere tid, da batterierne kan løbe tør, uden at du har hørt den advarselslyd, der fortæller, at de er brugt op. Tryk på testknappen – røgalarmen bipper, hvis den stadig virker.

· Hvert år bør røgalarmen rengøres. Fjern støv med en børste eller støvsuger, og rengør alarmen med en blød og fugtig klud.

· Du kan øge sikkerheden for de ældre i din familie ved at sikre, at de har en virksom røgalarm i hjemmet.

Kilde: TrygFonden og BrandBevægelsen

Kilde: BrandBevægelsen
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.