Socialrådgiver til fast stilling i Børn & Familier, familieteam Juelsminde

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Da en af vore dygtige socialrådgivere har taget imod nye udfordringer, søger vi en socialrådgiver til at være en fast del af vores team fremadrettet i en fast stilling. Stillingen er på 37 timer om ugen og med start snarest muligt og senest den 1. juni 2024. Familieteam Juelsminde er fysisk placeret i Juelsminde.  

Om jobbet og opgaverne

Ved ansættelse i Børn & Familier bliver du en del af en arbejdsplads, som sætter trivslen højt, og giver plads til at den enkelte kan bruge sine spidskompetencer i det faglige arbejde. Vi er optaget af, at alle bidrager til en fælles kultur, samtidig med at vi udfører et godt fagligt arbejde. Hos os er vi ansat til mere end vores faglighed – vi er også ansat til at samarbejde.

I Børn & Familier har vi diverse fælles socialfaglige koncepter, som letter det daglige arbejde. Fagsystemet er DUBU.

For stillingen er gældende, at der må påregnes en del kørsel. Kørekort er derfor et krav.

Vores forventninger til dig

Vi forventer, at du er teamplayer, og parat til at tage et medansvar i afdelingens daglige drift. Du er indstillet på at bidrage til udvikling af afdelingens metoder til løsning af kerneopgaven for Læring, og du har gode kommunikative kompetencer – både mundtligt og skriftligt. Endvidere er det en forudsætning, at du evner at indgå i et samarbejde med netværk og samarbejdspartnere omkring familierne – og ser værdien heraf. Du kan håndtere en travl arbejdsdag og har et godt humør. Du er uddannet socialrådgiver og optimalt har du flere års erfaring inden for området.

I Familieteamet omfatter opgaverne: 

 • Udarbejdelse af afdækninger, børnefaglige undersøgelser og børne- og ungeplaner.
 • Afdækning og inddragelse af netværk.
 • Igangsætning af støttende indsatser og anbringelser.
 • Opfølgning på iværksatte indsatser. 
 • Tværfagligt samarbejde omkring børn, unge og deres familier. 
 • Deltagelse i netværksmøder på skoler, i daginstitutioner mv.
 • Tværfaglige koordinationsmøder med familierne.
 • Dialogbaseret indhentning af oplysninger. 
 • Forebyggende arbejde og tidlig opsporing – at deltage i enten rehab-møder i Beskæftigelse, tværfaglige gruppeforløb med børn/unge/forældre eller andre tiltag.
 • Rådgivning og vejledning. 
Derfor skal du vælge os

Børn & Familier består af to Familieteams, et Børnehandicapteam og et Integrationsteam med engagerede medarbejdere – 30 socialrådgivere, en teamleder for Børnehandicap, to teamledere for Familieområdet og Integration, en socialfaglig koordinator samt en udviklingskonsulent. Derudover et Familiecenter, som er leverandør af hjælp til børn med særlige behov, et terapeutisk dagbehandlingstilbud, et kompenserende dagbehandlingstilbud til børn og unge, en døgninstitution til anbragte børn, en aflastningsinstitution, administrativt personale samt en chef for Børn & Familier.

Vi tilbyder:

 • Individuelt tilrettelagt introduktionsforløb.
 • Mentor i op til tre måneder.
 • Mulighed for at udføre et godt socialfagligt arbejde, i det tidlige og forebyggende felt. 
 • Mulighed for at bringe egne kompetencer i spil, og bidrage til udvikling af afdelingen.
 • Socialfaglige værktøjer.
 • Løbende opkvalificering.  
 • Et varieret og spændende job. 
 • Et godt arbejdsklima og kollegialt fællesskab.
 • Ledelsesmæssig støtte og opbakning. 
 • Sparring efter behov. 
 • Faglig refleksion. 
 • Ekstern supervision.
Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelse efter gældende overenskomst, med mulighed for at forhandle kvalifikations- og funktionsløn.

Der vil blive indhentet straffe- og børneattest.

Kørekort er påkrævet.

Har du spørgsmål

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til teamleder Karen Marie Nielsen på tlf. 79 75 53 99 eller 29 68 44 31.

Ansøgning

Ansøgningsfrist er den 22. april 2024. 

Samtaler afholdes den 25. april 2024. Samtalerne forventes afholdt i Juelsminde.

Om os

Alle borgere i Hedensted skal færdes vel. Vi skal som kommune understøtte dem i den bevægelse. For Børn & Familier betyder det, at vi skal bidrage aktivt til, at de har de optimale forudsætninger og trygge læringsmiljøer, både hjemme og i vores institutioner. Vi ser dette som et fælles ansvar, hvor både familierne, lokalområderne og kommunens tilbud sammen skaber den bevægelse for alle børn og unge. 

Børn & Familier er en del af området Læring, som har en ambitiøs fælles kerneopgave, der lyder ”sammen skaber vi bevægelse, så børn og unge i forpligtende fællesskaber udvikler sig til livsduelige og fremtidsparate mennesker”. Den bevægelse skal Børn & Familier hjælpe godt på vej.

Børn & Familier består af Familieområdet og Børnehandicap, og er organisatorisk placeret under Læring. På udviklingsfronten er vi især optaget af at komme tidligere i kontakt med børn, unge og deres familier med særlige behov, herunder at udvikle indsatserne til familierne, og styrke det tværfaglige samarbejde. Vi har et fokus på inddragelse af børnene, de unge og deres familier, og arbejder med tværfaglig koordination og Signs of safety – ligesom vi i hele læringsområdet udvikler en fælles systematik for det tværfaglige samarbejde. Vi er optagede af, hvilke bidrag vi hver især skal bringe ind i samarbejdet, for at understøtte forandringen for barnet og familien. Vi arbejder med dialogbaseret indhentning af oplysninger til brug både i undersøgelser, afdækninger og opfølgninger. Vi arbejder målrettet med systematikken i sagsforløbene, og vi har et stort fokus på Barnets Lov, som trådte i kraft den 1. januar 2024.

Læring har en fælles Børne- og Ungepolitik, der er bygget op om fire pejlemærker, som synliggør, hvor vi skal bevæge os hen sammen med børnene, de unge og deres familier - både når det går godt, og børnene og de unge trives, men også når tilværelsen i kortere eller længere perioder er vanskelig, og der er brug for en hjælpende hånd. Vi er optagede af, hvordan vi med forebyggende tiltag, kan arbejde på at fremme trivsel. Børn & Familier har en vigtig rolle i at bidrage med vores specialiserede viden, og byde ind i konkrete aktiviteter og projekter under Børne- og Ungepolitikken. 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Hedensted Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Hedensted Kommune, Tofteskovvej, 4, 7130 Juelsminde

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 22-04-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6026757

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet