Specialkonsulent til indtægter og finanser

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vores højt skattede konsulent med ansvar for finanser, regnskab og kommunens samlede indtægtsside går på velfortjent pension, så nu er der mulighed for at få en central rolle i håndteringen af blandt andet kommunens indtægter fra skatter, udligning og generelle tilskud. Vil du være med til at tage ansvar, drive de gode processer, give overblik og fastholde en stabil økonomistyring i Hedensted Kommune? Er du skarp på systemer, tal og overblik, og værdsætter du dygtige kollegaer, der prioriterer et godt arbejdsfællesskab og faglig udvikling? Så vil vi gerne have dig som vores nye kollega i Økonomisk Sekretariat i Hedensted Kommune.

Økonomisk Sekretariat er en nystartet afdeling, som beskæftiger sig med tværgående økonomiske temaer og koordinering i Hedensted Kommune. Økonomisk Sekretariat er en del af Økonomi, Personale & IT, en stab med over 50 medarbejdere med vidt forskellige funktioner. Sekretariatet har en central rolle i den årlige budgetlægning, regnskabsaflæggelsen og andre tværgående økonomiske emner i Hedensted Kommune.

Om jobbet og opgaverne

Som specialkonsulent i Økonomisk Sekretariat vil du skulle stå for den sikre drift af en række centrale områder i kommunens økonomi, herunder den overordnede indtægtsside i forbindelse med budgetlægningen. Dit primære arbejdsområde bliver indtægtssiden i budgettet, regnskabsaflæggelsen og kommunens finanser. Du er specialisten som med erfaring og sikkerhed har styr på de store linjer, så direktion og politikere kan fokusere på leveringen af service til borgerne. Samtidig er du nøgleperson i forhold til koordinering af kommunens revision.

Din styrke er evnen til at se sammenhængen mellem input fra økonomiaftale, håndtering i systemerne og output til politikere i kommunalbestyrelsen. Din rolle bliver både håndtering af tallene i økonomisystemet, men også at sætte dem ind i en analytisk kontekst til kommunens beslutningstagere. Du får en central rolle, hvorfra du med sikker hånd holder tråd i de store overskrifter i budget- og regnskabssystemet.

Dine opgaver er koncentrerede omkring kommunens store budgetproces og regnskabsaflæggelse, og i de mellemliggende perioder vil der være plads til ad hoc-analyseopgaver, udvikling på strategiske dagsordener og beslutningsstøtte til direktion og kommunalbestyrelse efter behov.  

Vores forventninger til dig

Du har en relevant uddannelsesbaggrund og flere års erfaring fra en lignende stilling. Vi forestiller os derudover, at du:

  • Har stærke kompetencer i brugen af økonomisystemer som KMD OPUS Økonomi.
  • Har et grundigt kendskab til kommunal økonomi, herunder kommunale skatter og tilskuds- og udligningssystemet.
  • Har erfaring med arbejdet i en politisk ledet organisation.
  • Kan kommunikere klart i skrift og tale.
Derfor skal du vælge os

Vi lægger desuden vægt på, at du:

  • Kan bevare overblikket og roen i intense processer, når det store arbejde med budgetterne skal lande på politikernes bord.
  • Kan koordinere indsamlingen af nødvendige oplysninger til fælles afrapportering i eksempelvis regnskabsaflæggelsen
  • Er selvstændig og opsøgende på nye løsninger
  • Er åben og har et godt humør 
Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelse efter gældende overenskomst, med mulighed for at forhandle kvalifikations- og funktionsløn.

Du ansættes i Økonomisk Sekretariat på Juelsminde Rådhus. I Hedensted Kommune vil vi være en attraktiv arbejdsplads for fremtidens arbejdskraft, og vi tror på fleksible arbejdsformer og fleksible arbejdspladser. Vores principper omkring arbejde, fællesskab og indretning skal styrke opgaveløsningen, hvad enten det er fra en fast plads, en fleks-plads eller hjemmefra.  

Har du spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte leder af Økonomisk Sekretariat Christian Skaarup Pedersen på tlf. 23 36 90 24.

Ansøgning

Ansøgningsfristen er søndag den 17. december 2023 og der afholdes samtaler tirsdag den 19. december, med mulighed for en anden samtalerunde torsdag den 21. december.

Om os

Økonomisk Sekretariat er resultatet af en organisationsændring, hvor en række funktioner er blevet samlet i et lille team med store ambitioner. Du får dedikerede og fagligt stærke kollegaer, som prioriterer et godt samarbejde både i og uden for teamet. Vi mener at dialog og stærke relationer er forudsætningen for at vi lykkes med vores opgaver. I vores team får du gode udviklingsmuligheder og chancen for at opleve hvordan tandhjulene drejer i det centrale maskinrum, i en organisation med over 4.000 ansatte. Vi beskæftiger os blandt andet med budgetlægning, regnskabsaflæggelse, statsrefusioner, indkøb, intern revision, analyser- og udviklingsopgaver.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Hedensted Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Hedensted Kommune, Tofteskovvej, 4, 7130 Juelsminde

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 17-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5946947

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet